ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCEWszystko, co robimy w Centrum Rozwoju Dziecka PERSPEKTYWY KIDS robimy z myślą o Waszych dzieciach. W naszej placówce Centrum Rozwoju Dziecka Perspektywy Kids - Świetlica Marzeń staramy się poszerzać ich horyzonty. Postaraliśmy się, aby Wasze dzieci były szczęśliwe, a przy tej radości czerpały jak najwięcej z różnego rodzaju zajęć.

W placówce stworzyliśmy Dziecięcą Krainę Talentów w ramach której działają następujące sekcje:

Pracownia Naukowo-Techniczna
Pracownia Językowa
Pracownie Artystyczne:
Pracownia Tańca i Ruchu
Pracownia Plastyczna
Warsztaty przedsiębiorczości
Warsztaty kreatywności i uczenia się
Warsztaty budowania podstaw
Warsztaty dziennikarskie


Nasi trenerzy, to pasjonaci o wysokich kwalifikacjach. Dzięki ich wieloletniemu doświadczeniu, odpowiednim kompetencjom oraz bogatej wiedzy dzieci i młodzież mogą rozwijać swoje umiejętności. Wszystkich naszych trenerów cechuje indywidualne podejście do ucznia, pasja i pełne zaangażowanie podczas prowadzonych zajęć.


Pracownia Plastyczna
Twórczość plastyczna jest źródłem przyjemności estetycznych ale również drogą do poznania otaczającego świata. Jest dla dziecka niezwykle ważna bowiem pobudza do obrazowego wyrażania odczuć, daje przy tym radość i zadowolenie, wzmacnia poczucie własnej wartości, uspokaja.
Dziecko podczas pracy twórczej rozwija swoje umiejętności manualne, doskonali koordynację wzrokowo-ruchową, kształtuje umiejętności wyrażania emocji środkami plastycznymi. A różnorodne formy działań plastycznych stosowane podczas zajęć rozwijają fantazję, zdolności skojarzeniowe, pomysłowość, giętkość, oryginalność, płynność myślenia.
Zajęcia plastyczne w Centrum Rozwoju Dziecka PERSPEKTYWY KIDS prowadzi Pani Marta Cyganik. Odbywają się w każdy poniedziałek od godz. 15.00 do 18.00. W trakcie zajęć dzieci i młodzież uczą się różnego rodzaju technik malarskich oraz innych form plastycznych ( kulturoznawstwo w sztuce „via arte”, grafika, collage, rzeźba w gipsie, szkło artystyczne – fushing)
Oprócz rysunku, malowania pastelami, czy akwarelami Pani Marta wprowadza swoich podopiecznych także w tajniki rzeźby i ceramiki.

Pracownia Tańca i Ruchu
Ruch jest naturalną potrzebą dziecka, jest źródłem satysfakcji, spełnienia i sposobem na rozładowanie emocji. Taniec stwarza dzieciom możliwość odpoczynku psychicznego, regeneracji sił psychicznych i fizycznych, umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, pozwala wyładować agresję.
Taniec angażuje jednocześnie kilka analizatorów: ruch, wzrok, słuch i dotyk. Spełnia także rolę terapeutyczną poprzez maksymalną aktywizację ciała i psychiki dziecka. Zajęcia ruchowe pomagają w opanowaniu nieśmiałości i nerwowości, dodają wiary we własne siły.

Zajęcia taneczne w Centrum Rozwoju Dziecka PERSPEKTYWY KIDS prowadzi Pani Dorota Zajda. Odbywają się w każdą środę od godz. 15.00 do 18.00. W trakcie zajęć dzieci i młodzież poznaje taniec towarzyski, taniec nowoczesny DANCE MIX, Fitness.

Pracownia Naukowo-Techniczna
Rozwijanie zainteresowań myślą techniczną, kształtowanie wyobraźni przestrzennej, rozwijanie pomysłowości i twórczego działania to nadrzędny cel
Pracowni Naukowo-Technicznej. Na naszych zajęciach dzieci nie tylko budują wspaniałe maszyny, ale także uczą się programować, co pozwala im zrozumieć mechanizmy działania robotów. Celem naszych zajęć jest pokazanie młodym konstruktorom, że robotyka i programowanie to wspaniała zabawa, interesujące hobby, a w przyszłości zawód z perspektywami.

Zajęcia w Pracowni Naukowo-Technicznej prowadzi Pan Marcin Stawinoga.
Zajęcia odbywają się w każdy wtorek od godz. 16.00 do 19.00 oraz w każdy czwartek od godz. 15.00- 18.00.

Pracownia Językowa
Dzieci i młodzież nabywają słownictwo z zakresu podstawowego i zaawansowanego z poszczególnych działów, rozwiązują zadania metodą ’fast and faster’, uczą się rozumieć, reagować, przetwarzać i tworzyć wypowiedzi. Uczniowie najchętniej pracują z prezentacją multimedialną oraz z nagraniami. Poznają nowoczesne metody nauki, a czytanie ze zrozumieniem czy pisanie listów do koleżanek lub kolegów z za granicy sprawiają, że mogą uruchomić swoją wyobraźnię i dzięki temu ich samoocena rośnie pisząc czy rozmawiając o tym, co lubią najbardziej robić.
Praca nad systematyczną mową czynną sprawia, że unikają bariery językowej i dzięki temu będą mogli porozumiewać się w językach nowożytnych (j. angielski i j. niemiecki). Zajęcia w Pracowni Językowej prowadzi mgr Edyta Piputa.
Zajęcia odbywają się w każdy piątek od godz. 15.00 do 18.00
Najważniejszą kwestią i atutem zajęć są uśmiechy dzieci, które z wielką radością chłoną wiedzę, a Pani Edyta z ogromnym zaangażowaniem i sympatią przekazuje im ją.

Warsztaty przedsiębiorczości
Mają na celu poznanie skutecznych metod wspierania przedsiębiorczych postaw wśród młodzieży. Pomagają uczniom przygotować się do wyzwań współczesnego świata, realizacji swojej kariery zawodowej. Uczniowie analizują rynek pracy, poznają metody aktywnego poszukiwania pracy oraz opanowują podstawowe wiadomości związane z tworzeniem i prowadzeniem własnej firmy.
Przygotowują się również do krytycznego poznawania rzeczywistości, podejmowania świadomych decyzji gospodarczych i zawodowych, a także takiego kierowania swoim rozwojem zawodowym, który sprzyjać będzie osiąganiu sukcesów. Zajęcia stwarzają też możliwości pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii np. tablicy interaktywnej oraz wykorzystania komputerowych programów użytkowych jakimi posługują się prawdziwe przedsiębiorstwa.

Warsztaty kreatywności i uczenia się
Podczas warsztatów dzieci i młodzież nauczą się, jak stać się pewniejszym siebie, bardziej asertywnym. Nauczą się, jak mieć większą swobodę w kontaktach z innymi, jak szybciej i efektywniej realizować projekty w grupie. Będą potrafili przygotować się do trudnych sytuacji, nauczą się stawiać czoła wyzwaniom, poznają i nauczą się wykorzystywać swoje mocne strony, poznają sekrety autoprezentacji, dowiedzą się, jak osiągać wyznaczone cele, uwierzą, że marzenia są po to, by je realizować.

Warsztaty budowania podstaw
Dzieci, zwłaszcza nastoletnie cechuje wzmożona emocjonalność i intensywności przeżyć.
Nastoletnie dzieci odczuwają lęki dotyczące własnej osoby, mają niską samoocenę i obawy przed odrzuceniem przez rówieśników.
Celem warsztatów jest wsparcie młodych ludzi i zbudowanie ich pewności siebie (min. inicjatywność oraz kompetencje społeczne i obywatelskie).

Warsztaty dziennikarskie
Warsztaty skierowane są do wszystkich osób, które interesują się dziennikarstwem i chcą poznać tajniki tego zawodu.
Głównym celem jest przygotowanie młodzieży do samodzielnego redagowania materiałów reporterskich, podniesienie kwalifikacji redaktorskich i pisarskich uczniów.
Podczas warsztatów młodzież nabywa wiedzę na temat dziennikarstwa prasowego, rodzajów i gatunków dziennikarskich.