parallax background

O nas
Centrum Rozwoju Dziecka

Perspektywy Kids
Świetlica Marzeń


Centrum Rozwoju Dziecka Perspektywy Kids „Świetlica Marzeń”

jest jednostką prowadzoną przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania Nad Białą Przemszą.

Zostało powołane Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia LGD Nad Biała Przemszą dnia 5 czerwca 2018 roku.


Skontaktuj się Galeria zdjęć

Fundusze Europejskie

Placówka powstała wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności. Stowarzyszenie LGD „Nad Białą Przemszą” w Partnerstwie z Gminą Wolbrom złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach 9 Osi Priorytetowej, Działania 2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W ten sposób udało się pozyskać prawie 4 miliony złotych, dzięki którym w Jeżówce, w budynku udostępnionym dzięki życzliwości Pana Adama Zielnika Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom oraz Rady Miasta i Gminy Wolbrom powstało Centrum Rozwoju Dziecka Perspektywy Kids „Świetlica Marzeń”.

 

Centrum Rozwoju Dziecka Perspektywy Kids to miejsce stanowiące przestrzeń dla bezpiecznego i harmonijnego rozwoju dziecka, gdzie dzieci i ich sprawy traktowane są z powagą. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży 6 – 18 lat zamieszkałych na terenie Gminy Wolbrom.

NASZ ZESPÓŁ

 
 
 
 

Nasza kadra, to pasjonaci o wysokich kwalifikacjach

Dzięki ich wieloletniemu doświadczeniu, odpowiednim kompetencjom oraz bogatej wiedzy, dzieci i młodzież mogą rozwijać swoje umiejętności. Naszą kadrę cechuje indywidualne podejście do ucznia, pasja i pełne zaangażowanie podczas prowadzonych zajęć.


Zgłoś się do nas!

+48 730 570 011

Kontakt