parallax background

O nas
Centrum Rozwoju Dziecka

Perspektywy Kids

logolgdd

Centrum Rozwoju Dziecka Perspektywy Kids

jest jednostką prowadzoną przez Stowarzyszenie Honestus.

Zostało powołane Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Honestus dnia 1 czerwca 2022 roku.


Skontaktuj się Galeria zdjęć

Fundusze Europejskie

Placówka powstała wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności. Stowarzyszenie Honestus w Partnerstwie z Gminą Skała złożyło wniosek o dofinansowanie projektu w ramach 9 Osi Priorytetowej, Działania 2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W ten sposób udało się pozyskać prawie 4 miliony złotych, dzięki którym w Skale, w budynku udostępnionym dzięki życzliwości Pana Krzysztofa Wójtowicza Burmistrza Miasta i Gminy Skała oraz Rady Miejskiej i powstało Centrum Rozwoju Dziecka Perspektywy Kids.

 

Centrum Rozwoju Dziecka Perspektywy Kids to miejsce stanowiące przestrzeń dla bezpiecznego i harmonijnego rozwoju dziecka, gdzie dzieci i ich sprawy traktowane są z powagą. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży 0 – 18 lat zamieszkałych na terenie Gminy Skała.

Nasza kadra, to pasjonaci o wysokich kwalifikacjach

Dzięki ich wieloletniemu doświadczeniu, odpowiednim kompetencjom oraz bogatej wiedzy, dzieci i młodzież mogą rozwijać swoje umiejętności. Naszą kadrę cechuje indywidualne podejście do ucznia, pasja i pełne zaangażowanie podczas prowadzonych zajęć.

output-onlinepngtools (6)

Zgłoś się do nas!

+48 730 570 011

Kontakt
output-onlinepngtools