Miejsce, gdzie dzieci i ich sprawy
traktowane są z powagą


Centrum Rozwoju Dziecka
Perspektywy Kids

Nasz zespół składa się z wysoko wykwalifikowanej i doświadczonej kadry.

Chęć niesienia pomocy, otwartość, życzliwość oraz dyskrecja powinny przekonać Państwa do kontaktu z naszą placówką.


Przeczytaj więcej

Fotorelacje


Wykonujemy zdjęcia z lokalnych wydarzeń, abyście Państwo mogli zobaczyć ich przebieg.

Zobacz więcej w galerii


Zajęcia plastyczne

ROZWÓJ WYOBRAŹNI


Zajęcia taneczne

ENERGICZNA ZABAWA


Zajęcia
rozwijające

Robotyka

POGROMCY ALGORYTMÓW


Zajęcia językowe

NAUKA JAKO ZABAWA

Świetlica Perspektywy Kids w Skale postała w ramach projektu pt.

„Placówka Wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Skale”

nr RPMP.09.02.01-12-0684/19 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w zakresie  9 Osi Priorytetowej - Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie,
Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Celem projektu Celem jest poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania min. 96 (dzieci i młodzieży oraz ich min. 96 rodziców/opiekunów przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych - mieszkańców/uczniów gminy Skała, do 30.09.2023r

Cel zostanie osiągnięty poprzez utworzenie PDW, która będzie funkcjonowała jeszcze przez okres 17 miesięcy po zakończeniu projektu (trwałość)

Cel zostanie osiągnięty poprzez utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego, która będzie funkcjonowała jeszcze przez okres 17 miesięcy po zakończeniu projektu (trwałość).

Wartość projektu: 4 146 831,53 złotych
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 3 816 831,53 złotych