ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCEWszystko, co robimy w Centrum Rozwoju Dziecka PERSPEKTYWY KIDS robimy z myślą o dzieciach. W naszej placówce Centrum Rozwoju Dziecka Perspektywy Kids staramy się poszerzać ich horyzonty. Staramy się, aby dzieci były szczęśliwe, a przy tym czerpały jak najwięcej radości z różnego rodzaju zajęć.

W placówce stworzyliśmy Dziecięcą Krainę Talentów w ramach której działają następujące sekcje:

Pracownia Naukowo-Techniczna (robotyka)
Pracownia Zajęć Laboratoryjnych
Pracownia Informatyczna
Pracownia Językowa (język angielski, język francuski)
Pracownie Artystyczne:
Pracownia Wokalno-aktorska
Pracownia Plastyczna
Warsztaty przedsiębiorczości
Warsztaty budowania postaw
Warsztaty kreatywności i uczenia się


Nasi trenerzy, to pasjonaci o wysokich kwalifikacjach. Dzięki ich wieloletniemu doświadczeniu, odpowiednim kompetencjom oraz bogatej wiedzy dzieci i młodzież mogą rozwijać swoje umiejętności. Wszystkich naszych trenerów cechuje indywidualne podejście do ucznia, pasja i pełne zaangażowanie podczas prowadzonych zajęć.


Pracownia Plastyczna
Twórczość plastyczna jest źródłem przyjemności estetycznych ale również drogą do poznania otaczającego świata. Jest dla dziecka niezwykle ważna bowiem pobudza do obrazowego wyrażania odczuć, daje przy tym radość i zadowolenie, wzmacnia poczucie własnej wartości, uspokaja.
Dziecko podczas pracy twórczej rozwija swoje umiejętności manualne, doskonali koordynację wzrokowo-ruchową, kształtuje umiejętności wyrażania emocji środkami plastycznymi. A różnorodne formy działań plastycznych stosowane podczas zajęć rozwijają fantazję, zdolności skojarzeniowe, pomysłowość, giętkość, oryginalność, płynność myślenia.

Zajęcia plastyczne w Centrum Rozwoju Dziecka PERSPEKTYWY KIDS prowadzi Pani Joanna Pietrasiewicz. Odbywają się w każdy poniedziałek od godz. 15.30 do 18.30.
W trakcie zajęć dzieci i młodzież uczą się różnego rodzaju technik malarskich oraz innych form plastycznych.
Oprócz rysunku, malowania pastelami, czy akwarelami Pani Joanna wprowadza swoich podopiecznych także w tajniki fotografii i rzeźby.

Pracownia Wokalno-Aktorska
Aktorstwo i śpiew jest źródłem satysfakcji, spełnienia i sposobem na rozładowanie emocji. Stwarza dzieciom możliwość odpoczynku psychicznego, regeneracji sił psychicznych i fizycznych, umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, pozwala wyładować agresję. Angażuje jednocześnie kilka analizatorów: ruch, wzrok, słuch i dotyk. Spełnia także rolę terapeutyczną poprzez maksymalną aktywizację ciała i psychiki dziecka. Zajęcia wokalno-aktorskie pomagają w opanowaniu nieśmiałości i nerwowości, dodają wiary we własne siły.

Zajęcia wokalno-aktorskie w Centrum Rozwoju Dziecka PERSPEKTYWY KIDS prowadzi Pani Agnieszka Rosa. Odbywają się w każdy wtorek od godz. 15.30 do 18.30.
W trakcie zajęć dzieci poznają ruch sceniczny, uczą się profesjonalnie śpiewać i kształcą umiejętności taneczne.

Pracownia Naukowo-Techniczna
Rozwijanie zainteresowań myślą techniczną, kształtowanie wyobraźni przestrzennej, rozwijanie pomysłowości i twórczego działania to nadrzędny cel Pracowni Naukowo-Technicznej. Na naszych zajęciach dzieci nie tylko budują wspaniałe maszyny, ale także uczą się programować, co pozwala im zrozumieć mechanizmy działania robotów. Celem naszych zajęć jest pokazanie młodym konstruktorom, że robotyka i programowanie to wspaniała zabawa, interesujące hobby, a w przyszłości zawód z perspektywami.

Zajęcia w Pracowni Naukowo-Technicznej prowadzi Pani Katarzyna Pięta.
Zajęcia odbywają się w każdy piątek od godz. 16.00 do 19.00.

Pracownia Językowa
Dzieci i młodzież nabywają słownictwo z zakresu podstawowego i zaawansowanego z poszczególnych działów, uczą się rozumieć, reagować, przetwarzać i tworzyć wypowiedzi. Uczniowie najchętniej pracują z prezentacją multimedialną oraz z nagraniami. Poznają nowoczesne metody nauki, a czytanie ze zrozumieniem czy pisanie listów do koleżanek lub kolegów zza granicy sprawiają, że mogą uruchomić swoją wyobraźnię i dzięki temu ich samoocena rośnie pisząc czy rozmawiając o tym, co lubią najbardziej robić.
Praca nad systematyczną mową czynną sprawia, że unikają bariery językowej i dzięki temu będą mogli porozumiewać się w językach nowożytnych (język angielski, język francuski).

Zajęcia z języka angielskiego prowadzi mgr Izabela Martka, natomiast zajęcia z języka francuskiego prowadzi mgr Grażyna Curyło.
Zajęcia z języka angielskiego odbywają się w każdy wtorek od godz. 16.15 do 18.15.
Zajęcia z języka francuskiego odbywają się w każdą środę od godz. 16.00 do godz. 18.00.
Najważniejszą kwestią i atutem zajęć są uśmiechy dzieci, które z wielką radością chłoną wiedzę, a Panie Iza i Grażyna z ogromnym zaangażowaniem i sympatią przekazują dzieciom swoją miłość do języków obcych.

Pracownia Informatyczna
Dzieci obecnie wzrastają z technologią. Nie jest ona dla nich nowinką, ale codziennością. Komputer, laptop, tablet, internet oraz wszelkie aplikacje towarzyszą dzieciom każdego dnia, dlatego warto, aby lepiej poznały i zrozumiały działanie komputerów i programów. Zajęcia informatyczne mogą przynieść bardzo owocne skutki. Dzieci poznają programy graficzne, pracują z programem Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, tworzą strony internetowe.
W zajęciach informatycznych dla dzieci nie chodzi o to, aby najmłodszych „zaprogramować” na chęć przyswajania wiedzy przygotowującej do zawodu przyszłości, ale by zrozumieli oni informatyczne mechanizmy, które ich zaciekawią i – być może – przerodzą się w pasję.

Zajęcia informatyczne prowadzi mgr Szymon Piątek. Zajęcia odbywają się w każdą środę od godz. 15.30 do godz. 18.30.

Pracownia Zajęć Laboratoryjnych
Dzieci charakteryzują się naturalną chęcią poznania świata. Już od najmłodszych lat są ciekawskimi badaczami i odkrywcami. Uczą się poprzez działanie, zbierają swoje doświadczenia zaspakajając tym samym zainteresowanie otaczającą rzeczywistością. Jednym ze sposobów zaspakajania ciekawości dzieci są zabawy badawcze i eksperymenty.
Przyczyniają się one do wszechstronnego rozwoju dziecka, rozwijają umiejętność myślenia przyczynowo - skutkowego, porównywania, planowania własnych działań, poszukiwania oryginalnych pomysłów.

Zajęcia laboratoryjne „W świecie doświadczeń” prowadzi mgr Sylwia Rudy, w każdy czwartek od godz. 15.30 do godz. 18.30.

Warsztaty przedsiębiorczości
Mają na celu poznanie skutecznych metod wspierania przedsiębiorczych postaw wśród młodzieży. Pomagają uczniom przygotować się do wyzwań współczesnego świata, realizacji swojej kariery zawodowej. Uczniowie analizują rynek pracy, poznają metody aktywnego poszukiwania pracy oraz opanowują podstawowe wiadomości związane z tworzeniem i prowadzeniem własnej firmy.
Przygotowują się również do krytycznego poznawania rzeczywistości, podejmowania świadomych decyzji gospodarczych i zawodowych, a także takiego kierowania swoim rozwojem zawodowym, który sprzyjać będzie osiąganiu sukcesów. Zajęcia stwarzają też możliwości pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii np. tablicy interaktywnej oraz wykorzystania komputerowych programów użytkowych jakimi posługują się prawdziwe przedsiębiorstwa.

Warsztaty kreatywności i uczenia się
Podczas warsztatów dzieci i młodzież nauczą się, jak stać się pewniejszym siebie, bardziej asertywnym. Nauczą się, jak mieć większą swobodę w kontaktach z innymi, jak szybciej i efektywniej realizować projekty w grupie. Będą potrafili przygotować się do trudnych sytuacji, nauczą się stawiać czoła wyzwaniom, poznają i nauczą się wykorzystywać swoje mocne strony, poznają sekrety autoprezentacji, dowiedzą się, jak osiągać wyznaczone cele, uwierzą, że marzenia są po to, by je realizować.

Warsztaty budowania postaw
Dzieci, zwłaszcza nastoletnie cechuje wzmożona emocjonalność i intensywności przeżyć.
Nastoletnie dzieci odczuwają lęki dotyczące własnej osoby, mają niską samoocenę i obawy przed odrzuceniem przez rówieśników.
Celem warsztatów jest wsparcie młodych ludzi i zbudowanie ich pewności siebie (min. inicjatywność oraz kompetencje społeczne i obywatelskie).