Miejsce, gdzie dzieci i ich sprawy
traktowane są z powagą


Centrum Rozwoju Dziecka
Perspektywy Kids

Nasz zespół składa się z wysoko wykwalifikowanej i doświadczonej kadry.

Chęć niesienia pomocy, otwartość, życzliwość oraz dyskrecja powinny przekonać Państwa do kontaktu z naszą placówką.


Przeczytaj więcej

Fotorelacje


Wykonujemy zdjęcia z lokalnych wydarzeń, abyście Państwo mogli zobaczyć ich przebieg.

Zobacz więcej w galerii


Zajęcia plastyczne

ROZWÓJ WYOBRAŹNI
18 Luty 2019


Zajęcia wokalno-aktorskie

ENERGICZNA ZABAWA
23 Listopad 2018


Zajęcia
rozwijające

Robotyka

POGROMCY ALGORYTMÓW
12 Listopad 2018


Zajęcia językowe

NAUKA JAKO ZABAWA
4 Październik 2018

Sprawdź co u nas nowego

Zawsze najnowsze aktualności z życia naszej placówki
28 października 2020

PerspektywyKids w Bolesławiu

Świetlica Perspektywy Kids w Bolesławiu postała w ramach projektu pt.

„Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Bolesławiu”

nr RPMP.09.02.01-12-0169/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w zakresie  9 Osi Priorytetowej - Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie,
Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.