parallax background

O nas
Centrum Rozwoju Dziecka

Perspektywy Kids
Świetlica Marzeń


Centrum Rozwoju Dziecka Perspektywy Kids „Świetlica Marzeń”

jest jednostką prowadzoną przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania Nad Białą Przemszą.

Zostało powołane Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia LGD Nad Białą Przemszą dnia 5 czerwca 2018 roku.


Skontaktuj się Galeria zdjęć

Fundusze Europejskie

Placówka powstała wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności. Stowarzyszenie LGD „Nad Białą Przemszą” w Partnerstwie z Gminą Bolesław złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach 9 Osi Priorytetowej, Działania 2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Centrum Rozwoju Dziecka Perspektywy Kids to miejsce stanowiące przestrzeń dla bezpiecznego i harmonijnego rozwoju dziecka, gdzie dzieci i ich sprawy traktowane są z powagą. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży 0 – 18 lat zamieszkałych na terenie Gminy Bolesław.

NASZ ZESPÓŁ

 
 
 
 
 

Nasza kadra, to pasjonaci o wysokich kwalifikacjach

Dzięki ich wieloletniemu doświadczeniu, odpowiednim kompetencjom oraz bogatej wiedzy, dzieci i młodzież mogą rozwijać swoje umiejętności. Naszą kadrę cechuje indywidualne podejście do ucznia, pasja i pełne zaangażowanie podczas prowadzonych zajęć.


Zgłoś się do nas!

+48 575 930 530

Kontakt