ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE


ŚWIETLICA


Głównym zadaniem PERSPEKTYWY KIDS jest działalność dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcza. Celem tej działalności jest przede wszystkim zapewnienie opieki naszym wychowankom w bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku, odrabiania prac domowych. Staramy się aby czas spędzony w naszej świetlicy sprzyjał rozwijaniu zainteresowań, nadrabianiu zaległości w nauce. Szczególną uwagę zwracamy na kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie, ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, wspieranie rozwoju psychicznego i emocjonalnego dzieci. Poprzez dobór odpowiednich form i metod pracy rozwijamy indywidualne uzdolnienia dzieci. Świetlica jest wyposażona w pomoce dydaktyczne, sprzęt i materiały umożliwiające prowadzenie zajęć oraz organizację czasu wolnego dziecka (przybory i materiały do zajęć manualnych, czasopisma i książki, gry dydaktyczne i planszowe, przybory do zabaw sportowych, sprzęt audiowizualny). W myśl założeń wychowawczych i realizacji planu opiekuńczo - wychowawczego w świetlicy prowadzone są zajęcia plastyczne, techniczne, czytelnicze, recytatorskie, gry i zabawy dydaktyczne, zajęcia ruchowe i gry sportowe, zajęcia komputerowe, a także zajęcia mające na celu pomoc uczniom w nauce, odrabianie lekcji, terapia biblioteczna oraz zajęcia z elementami arteterapii.
Świetlica realizuje swoją działalność od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00 – 19:00.
Kontaktować się z nami można pod nr tel. 575 930 530

PLAN DNIA w CENTRUM ROZWOJU DZIECKA „PERSPEKTYWY KIDS”

15.00 – 15.30 schodzenie się dzieci, ustalanie planu dnia, wspólne rozmowy
15.30 – 16.00 przerwa obiadowa
16.00 – 17.00 odrabianie zadań domowych
17.00 – 18.15 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
18.15 – 19.00 gry stolikowe, zabawy ruchowe
Od 15.00 - 19.00 wybrane dzieci uczestniczą w zajęciach terapeutycznych ze specjalistami. Codziennie odbywają się wybrane zajęcia rozwijające.

Poniedziałek: zajęcia plastyczne
Wtorek: zajęcia językowe (j. angielski) oraz zajęcia wokalno- aktorskie
Środa: zajęcia językowe (j. francuski) oraz zajęcia informatyczne
Czwartek: zajęcia laboratoryjne
Piątek: robotyka