Miejsce, gdzie dzieci i ich sprawy
traktowane są z powagą


Centrum Rozwoju Dziecka
Perspektywy Kids

Nasz zespół składa się z wysoko wykwalifikowanej i doświadczonej kadry.

Chęć niesienia pomocy, otwartość, życzliwość oraz dyskrecja powinny przekonać Państwa do kontaktu z naszą placówką.


Przeczytaj więcej

Fotorelacje


Wykonujemy zdjęcia z lokalnych wydarzeń, abyście Państwo mogli zobaczyć ich przebieg.

Zobacz więcej w galerii


Zajęcia plastyczne

ROZWÓJ WYOBRAŹNI


Zajęcia taneczne

ENERGICZNA ZABAWA


Zajęcia
rozwijające

Robotyka

POGROMCY ALGORYTMÓW


Zajęcia językowe

NAUKA JAKO ZABAWA

Świetlica Perspektywy Kids w Skale postała w ramach projektu pt.

Placówka Wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Czaplach Małych

nr RPMP.09.02.01-12-0684/19 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w zakresie  9 Osi Priorytetowej - Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie,
Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Celem projektu jest poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania min. 96  dzieci i młodzieży oraz ich min. 96 rodziców/opiekunów przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych - mieszkańców/uczniów gm. Gołcza, do 30.09.2023r

Cel zostanie osiągnięty poprzez utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego, która będzie funkcjonowała jeszcze przez okres 17 msc po zakończeniu projektu (trwałość).

Wartość projektu: 4 117,354.09 złotych
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 3 787,354.09 złotych